Terra Mar i cuina

Terra Marc i Cuina és una petita empresa que assessora en gestió i formació per a la transformació cap a una cuina ecològica i de proximitat. El seu projecte està enfocat a les escoles i al treball amb els infants.

Aquests són el disseny del logotip i la maquestació del seu dossier de presentació.

tmic