O ara o mai!

Diverses assemblees d’Arran llençaven el 23 de juny, St Jordi, la campanya O ara o mai, que volia ser un reclam per al conjunt del jovent del país perquè es mobilitzés en la lluita per l’alliberament dels Països Catalans, per la seva plena independència. En el marc d’aquesta campanya els companys de l’assemblea del Baix Llobregat, em demanaren que els fes dos cartells, un sobre la lluita antipatriarcal, i l’altre sobre la voluntat d’emancipació social. Els dissenys fets segueixen la línia gràfica iniciada per l’Adrià Calvo.

Antipatriarcal

oaraomai_antipatriarcal_R

Anticapitalista

oaraomai_anticapi_R