Les Normes de Castelló

El passat desembre a Castelló es tornava a commemorar l’aprovació de les Normes de Castelló l’any 1932, que adaptava les normes fabrianes a les particularitats del valencià.

Per l’ocasió vaig dissenyar els materials per a la manifestació i el concert. A continuació els cartells d’ambdós actes i les entrades del concert.

Cartell del concert:

cast_concert

Cartell dels actes i la manifestació:cast_mani

Les entrades del concert: entrada1

entrada2

entrada3